Çevre ve Enerji Politikamız

Sonel Boya A.Ş. üretim tesislerinde; Yalıtım, boya ve yapı kimyasalları; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Tübitak Kobi Ar-Ge destek projesi olarak geliştirdiği yalıtım sistemlerinde, doğal kaynakları kullanarak üretim yapmakta, tüm faaliyetlerinde çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Sonel Boya A.Ş. Delfin olarak; yürüttüğü tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, üretim sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikası temeli olarak kabul eder.

Bu çerçevede Delfin;   

* Çalışanlarını, tedarikçilerini ve bayilerini çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi.

* Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji ve kaynakları kullanmayı.

* Çevre dostu malzeme ve teknolojiler kullanılmayı.

* Atıkları kaynağında ayrı toplamak. Tüm üretim süreçlerinin, çevre boyut ve etkilerini kontrol altında tutulmak ve doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmeyi.

*Piyasaya sürülen ürünlerin ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasını sağlanmayı.

*Çevre bilincinin hem çalışanlarda hem de işbirliğinde olunan firmalarda arttırılması ve sürekli gelişimi için çalışmayı.

* Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslar arası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi görev edinmiştir.